Lái xe trên cây cầu đáng sợ nhất thế giới

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015
Lái xe trên cây cầu đáng sợ nhất thế giới
Cầu Ejima được xây dựng từ năm 2004, có chiều dài 1.500 m. Đây là cây cầu lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ ba trên thế giới. Cầu được xây dựng quá cao để cho phép tàu lớn như 500 tấn để vượt qua dưới nó một cách dễ dàng. Chiều cao ở điểm cao nhất so với mặt nước là 44,7 m.

Ejima bridge